Diensten

TUIN/LANDSCHAPS ARCHITECTUUR

Voor een ontwerp van een particuliere of bedrijfstuin, inrichtingsplan van de openbare ruimte of een landschappelijk-stedenbouwkundig plan kunt u terecht bij h8 ontwerpbureau. Het uitwerkingsniveau is afhankelijk van uw wensen. h8 kan u van dienst zijn van een schetsplan tot aan de technische uitwerking en de project begeleiding. h8 werkt samen met verscheidene hoveniersbedrijven en kan u doordoor ook helpen bij offerteaanvragen en aanlegbegeleiding. De kracht van de ontwerpen is de beleving van de tuin; een tuin is niet alleen om naar te kijken, maar ook het gevoel en gebruik krijgen een zeer prominente rol.

????????????????????????????????????

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING/BESTEMMINGSPLAN

Overheden bieden vaak ontwikkelruimte mits deze gepaard gaat met maatregelen die het landschap versterken.  h8 Kan u van dienst zijn bij het opstellen van plannen tbv ‘kwaliteitsverbetering van het landschap’. Hierbij word rekening gehouden met landelijke en gemeentelijke beleidskaders

??????????????

Ontwerpproces

  • Vrijblijvend gesprek
  • Ontwerpfase
  • Beplantingsplan
  • Projectbegeleiding

Als u interesse heeft in een van de diensten dan kunnen we een afspraak maken voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Bij dit gesprek kunnen we verder inzoomen op de gewenste diensten, mogelijkheden en de kosten. U kunt altijd bellen of mailen voor het maken van een afspraak

Bij de ontwerpfase wordt eerst een schetsontwerp gemaakt voor het project.. Een schetsontwerp is een eerste voorstelling van de situering, de hoofdindeling, de structurele opzet van het te realiseren project. Hier ziet u welke vorm uw project krijgt.

Dit plan wordt met u besproken en zo nodig aangepast tot het voldoet aan uw wensen. Als u zich kunt vinden in het ontwerp is dit plan de basis voor een verdere uitwerking naar een definitief ontwerp. Een definitief ontwerp is een  uitwerking van het schetsplan waarbij de keuze voor materiaalgebruik en exacte afmetingen verder uitgewerkt worden. Dit plan kan door een aannemer of hovenier gebruikt worden voor de realisatie van het plan.

Een beplantingsplan is een voorstelling van de situering en indeling van de planten in het definitieve ontwerp. De planten worden per locatie aangegeven en geïllustreerd met een foto en bijpassende beschrijving. Bij de tekening hoort een overzichtslijst met alle soorten, aantallen, bloeitijd en kleur.

Onder Projectbegeleiding / Directievoering wordt verstaan; het opvragen van offertes van de verschillende planonderdelen (bestrating, grondwerk, beplantingen, elementen, e.d.) bij een of meerdere partijen. Het ontwerp word besproken met de uitvoerende partij en desgewenst kan er toezicht worden gehouden bij de aanleg het project. Dit proces kan uitgevoerd worden in samenwerking met een bedrijf van uw keuze.

Over h8

h8 is een ontwerpbureau voor tuin- & landschapsarchitectuur, landschappelijke inpassingsplannen in het buitengebied en inrichting van de openbare ruimte, sinds 2008 ontwerpt het bureau projecten voor publieke als private opdrachtgevers. Het bureau biedt een persoonlijke aanpak. Het programma van (uw) wensen is het startpunt voor het ontwerpproces, waarin aspecten als esthetische en functionele kwaliteit, beleving, financiële haalbaarheid en beheersbaarheid centraal staan.

Hein van Acht

Geboortedatum: 06-01-1976
Woonplaats: Sint-Oedenrode
Studie:
Tuin&Landschapsarchitectuur
Erasmushogeschool Brussel

Contact